ProTeam loader
Dasher corner Oferta ikona Dasher corner
Was ist Zeitarbeit?

Temporäre Arbeit ist normalerweise saisonale, periodische oder temporäre Arbeit. Es zeichnet sich dadurch aus, dass es Aufgaben für den Arbeitgeber – den Nutzer in einer vorgegebenen Zeit – ausführt. Dies bedeutet, dass die Angestellte bei der Agentur angestellt ist und sie der eigentliche Arbeitgeber ist, aber sie erfüllt die Pflichten für die Firma, die den Vertrag mit der Agentur unterzeichnet hat.

Wenn ich für eine Agentur arbeite, habe ich das Recht auf Urlaubz?

Ein Arbeitnehmer, der bei einer Leiharbeitsfirma beschäftigt ist, hat Anspruch auf zwei Tage Urlaub für jeden Arbeitsmonat.

Wenn ich krank werde, bekomme ich ein Gehalt für die Dauer der Krankheit?

Ja. Zeitarbeitskräfte haben ebenso wie andere Arbeitnehmer Anspruch auf Krankengeld für die Dauer der Arbeitsunfähigkeit, dh Krankengeld aus der Krankenversicherung. Ist die Arbeitsunfähigkeit durch einen Arbeitsunfall oder durch eine Berufskrankheit verursacht worden, hat der Arbeitnehmer ab dem ersten Tag der Arbeitsunfähigkeit Anspruch auf Krankengeld aus der Unfallversicherung. Die Grundlage für das Krankengeld von Leiharbeitnehmern wird normalerweise wie für alle Arbeitnehmer festgelegt.

Und wer ist denn eigentlich der Arbeitgeber?

Im Falle der Zeitarbeit ist die Arbeitsagentur der Arbeitgeber. Der Arbeitnehmer unterzeichnet den Vertrag mit der Agentur. Seine Arbeitsleistung erbringt der Arbeitnehmer nicht bei seinem Arbeitgeber, dem Verleiher, sondern er wird von diesem einem anderen Unternehmen (Entleiher) zur Erbringung der Arbeitsleistung überlassen.

Wie lange kann ich für einen Arbeitgeber - Nutzer arbeiten? Gibt es Einschränkungen?

Der Gesetzgeber legt genau fest, für wie viel Zeit ein Überlassungsvertrag abgeschlossen werden kann. In Polen darf die Gesamtarbeitszeit für einen Arbeitgeber nur 12 Monate in dem Zeitraum von 36 aufeinander folgenden Monaten betragen. Nichts hindert Sie jedoch daran, nach Ablauf dieser Frist den Arbeitsvertrag direkt an den Arbeitgeber – Nutzer zu vergeben.

Wenn jedoch ein Leiharbeitnehmer für einen bestimmten Arbeitgeber vorübergehend befristet arbeitet, einschließlich der Aufgaben, die in der Verantwortung eines abwesenden Arbeitnehmers des Arbeitgebers dieses Benutzers liegen, darf die Dauer der Leiharbeit 36 Monate nicht überschreiten.

Nach einer Zeit der Zeitarbeit für einen bestimmten Benutzer-Arbeitgeber kann ein Zeitarbeiter wiederbestellt werden, um eine befristete Arbeit mit diesem Benutzer-Arbeitgeber nicht früher als nach 36 Monaten durchzuführen.

Wird die Zeit im Zeitarbeitsunternehmen zur Dienstzeit gezählt?

Ja, denn der Vertrag mit der Agentur ist ein Arbeitsvertrag.

Wird der befristete Arbeitsvertrag in die Betriebszugehörigkeit eingeordnet?

Dies ist enthalten, da es sich um einen Arbeitsvertrag handelt.

Ustawienia prywatności

W tym panelu użytkownik może wyrazić pewne preferencje związane z przetwarzaniem jego danych osobowych.

Może przejrzeć i zmienić dokonane ustawienia w dowolnym momencie, otwierając ponownie ten panel za pomocą podanego linku.

Aby odmówić zgody w odniesieniu do określonych działań związanych z przetwarzaniem opisanych poniżej, użytkownik może wyłączyć przełączniki lub użyć przycisku „Odrzuć wszystko” i potwierdzić, że chce zapisać wprowadzone ustawienia.


Preferencje w zakresie zgody użytkownika dotyczące technologii śledzenia

Opcje przedstawione w tej sekcji umożliwiają użytkownikowi dostosowanie jego preferencji w zakresie zgody odnośnie do technologii śledzenia używanych do celów opisanych poniżej. Należy pamiętać, że odmowa zgody na określony cel może spowodować, iż odnośne funkcje staną się niedostępne.


Niezbędne

Niezbędne pliki cookie mają kluczowe znaczenie dla podstawowych funkcji witryny i witryna nie będzie działać w zamierzony sposób bez nich. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych umożliwiających identyfikację osoby.

Reklamowe

Reklamowe pliki cookie służą do dostarczania użytkownikom spersonalizowanych reklam w oparciu o strony, które odwiedzili wcześniej, oraz do analizowania skuteczności kampanii reklamowej.

Dane użytkownika

Pliki cookie o danych użytkownika umożliwiają prezentowanie użytkownikom reklam opierających się na ograniczonych danych takich jak takich jak witryna internetowa lub aplikacja, z której korzysta odwiedzający stronę, jego nieprecyzyjna lokalizacja, rodzaj urządzenia albo treści przeglądane przez odbiorcę (na przykład w celu ograniczenia liczby wyświetleń danej reklamy).

Personalizacyjne

Personalizujące pliki cookie służą do dostarczania użytkownikom spersonalizowanych reklam w oparciu o strony, które odwiedzili wcześniej, oraz do analizowania skuteczności kampanii reklamowej.

Analityczne

Analityczne pliki cookie służą do zrozumienia, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z witryną. Te pliki cookie pomagają dostarczać informacje o metrykach liczby odwiedzających, współczynniku odrzuceń, źródle ruchu itp.