UWAGA - PRACA W BIURZE W SZCZECINIE - REFERENT DS. KADR I PŁAC

Firma Proteam sp. z o.o. sp. k. poszukuje kandydatów na stanowisko Referent ds. Kadr i Płac

Przewidywany początek zatrudnienia – jak najszybciej.

Opis stanowiska:

·       Prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowo-płacowej oraz obsługa pracowników ww. obszarze (akta osobowe, sporządzanie dokumentów kadrowych: zaświadczenia, umowy, aneksy, skierowania na badania lekarskie, wypowiedzenia, świadectwa pracy, karty zasiłkowe etc.)

·       Prowadzenie dokumentacji związanej z nawiązywaniem, przebiegiem i rozwiązywaniem stosunku pracy oraz umów cywilnoprawnych

·       Prowadzenie dokumentacji personalnej pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami

·       Realizacja zmian warunków pracy i płacy, sporządzanie aneksów, aktualizowanie danych w systemie

·       Naliczanie wynagrodzeń wieloskładnikowych zgodnie z instrukcją wewnętrzną.

·       Sporządzenie i weryfikowanie dokumentacji podatkowej i ubezpieczeniowej pracowników

·       Rozliczanie wynagrodzeń dla różnych form zatrudnienia - przygotowywanie list płac oraz kontrola poprawności ich naliczenia

·       Prowadzenie ewidencji czasu pracy, administrowanie urlopami i zwolnieniami lekarskimi

·       Sporządzanie dokumentów do ZUS, GUS, PFRON, komorników itp.

·       Przygotowywanie dokumentów i zaświadczeń wynikających ze stosunku pracy

·       Współpraca z urzędami i instytucjami zewnętrznymi w zakresie realizowanych zadań

·       Dbanie o terminową realizację badań lekarskich i szkoleń BHP

·       Kontrola i opracowywanie wewnętrznych regulaminów oraz procedur z zakresu prawa pracy

·       Przygotowywanie raportów, statystyk i zestawień z zakresu kadrowo-płacowego na potrzeby Zarządu

·       Udzielanie informacji z zakresu prawa pracy/ubezpieczeń społecznych

·       Wystawianie wymaganych przepisami dokumentów i zaświadczeń dla Pracowników

Od kandydatów oczekujemy:

·       Wysokie poczucie zaangażowania w efektywną realizację wyznaczonych celów - doświadczenie w „miękkim" HR

·       Samodzielność i dokładność, wnikliwość, szczegółowość w wykonywaniu powierzonych obowiązków

·       Zaangażowanie, komunikatywność i wysoka kultura osobista

·       Wysokie umiejętności analitycznego i logicznego myślenia

·       Terminowość wykonywanych obowiązków

·       Konsekwencja w działaniu i umiejętność szybkiego uczenia się

·       Umiejętność efektywnej współpracy w zespole

·       Doskonała organizacja czasu pracy

·       Bezwzględna dyskrecja w dochowywaniu tajemnicy służbowej

·       Minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kadrowo – księgowym (w firmie zatrudniającej powyżej 70 osób)

·       Znajomość zagadnień i programów związanych z płacami

·       Biegłość w obsłudze oprogramowania MS Office

·       Umiejętność pracy pod presją czasu

Aplikacje przesyłać proszę na adres rekrutacja@proteam.info.pl
 

 

 
ZAGRANICA

Współpracujemy z rzetelnymi i sprawdzonymi polskimi i zagranicznymi partnerami, poszukującymi wykwalifikowanego personelu. Obecnie, do zachodnich projektów, poszukujemy osób na stanowisko formierz tworzyw sztucznych (laminiarz). Do zadań na powyższym stanowisku pracy należy:

 • praca z żywicą epoksydową, poliestrową, z włóknem szklanym i węglowym, carbon itp.

 • praca przy produkcji łopat, spinerów i innych komponentów do elektrowni wiatrowych,

 • praca przy produkcji kadłubów jachtów.

Wymagamy co najmniej 2 -letniego doświadczenia w branży, popartego odpowiednimi dokumentami (świadectwa pracy, referencje), zdolności manualnych, a także motywacji i zaangażowania w pracę oraz gotowości do podjęcia pracy za granicą.

Ponadto, na projekty krajowe poszukujemy kandydatów do branż:

 • przemysł meblarski
 • przemysł metalurgiczny
 • budownictwo
 • produkcja z tworzyw sztucznych
 • szkutnictwo
 • automotive
 • IT
 • Innych nie wymienionych wyżej, w tym do prac fizycznych nie wymagających specjalnych kwalifikacji.

Mile widziani kandydaci ze wschodniej Europy!

CV prosimy przesyłać na adres rekrutacja@proteam.info.pl , z adnotacją "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)."

Więcej informacji pod numerem telefonu: 00 48 91 433 13 26,  00 48 695 391 000

 

 

 

B. Krzywoustego 4/2, 70-244 Szczecin kadry@proteam.info.pl
biuro +48 91 433 13 26 oraz +48 501 417 459